Cụ thể, giá xăng RON A92 giảm 550 đồng/lít từ mức 22.890 đồng/lít xuống con 22.340 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 480 đồng/lít xuống còn 19.760 đồng/lít.


Dầu mazút 3,5s giảm 560 đồng/lít xuống mức 16.570 đồng/lít. Dầu hoả giảm 440 đồng/lít xuống còn 20.060 đồng/lít.
Đây là lần giảm giá thứ 2 trong tháng 10.2014. Lần điều chỉnh trước được tiến hành ngày 13.10 với mức từ 670 đồng đến 880 đồng/lít.
Nguyên nhân của việc điều chỉnh giá xăng được xác định là do diễn biến giá xăng dầu thành phẩm thực tế trên thị trường thế giới tiếp tục giảm mạnh.
Từ đầu năm 2014 đến nay thị trường xăng dầu trong nước đã có 20 lần điều chỉnh giá trong đó riêng giá xăng tăng 5 lần, giảm 8 lần, với tổng mức tăng là 1.430 đồng và mức giảm là 3.300 đồng.